jablonczay
jablonczay
jablonczay
jablonczay
jablonczay
jablonczay

A nő, a közösség szíve” – Női Feminine Studies szakmai női képző-fejlesztő, identitáserősítő konferencia (projektnyitó konferencia)

Időpont: 2018.március 14-16

Cél, és annak megvalósulása: A szümpozion nevében is kifejezi, hogy sokkal inkább a dialógus, találkozás, elmélyülés időszaka kíván lenni, mint egy szakmai, tematikus konferencia. Sok résztvevő jelezte vissza, hogy minden „női módon” szerveződik benne, ami olyasmiket jelent, hogy rugalmasság, gondosság, derű, szépség és személyesség jellemzi magát a szervezési folyamatot és a lebonyolítást is, vagy a konfliktusok, váratlan helyzetek megoldását.

Emellett tudatosan figyelünk az különböző területek összekapcsolására, integrálására: a tudományosszakmai színvonal mellett az igényes művészi megközelítés, a spirituális mélység, a személyiséget fejlesztő műhelyek, a közösségi jelleg, a lélek, test és a szellem együttes gazdagítása természetes, életszerű módon történik.

Így a témák egyértelmű iránymutatása mellett folyamatosan zajlik a női beavatás egy másik szinten is: a női működés, látásmód megvalósult formájában: ez a női szümpozion.

A projektelem eredménye az egyik legfontosabb dolog a projekt során. A sokak elégedettségére szervezett szümpozion kialakítja azt a szolgáltatást, amelyet a BTSZ hallgatói minden különösebb nehézség nélkül adni tudnak az azért érdeklődők számára. Az ennek segítségével létrejövő közösség: érzékenyítés az önkéntesek és leendő önkéntesek illetve támogatóik számára. Mivel a szümpozion ismétlődő program, ezért létrehoz egy „női szümpozioni közösséget”, a visszatérő látogatókból, előadókból, kapcsolati hálót épít.

Az idei szümpozium a Belső Erő alcímet viselte, előadásai, és műhelymunkái is ennek a fogalomnak a körüljárását célozták meg. A három napból kettőn plenáris, illetve szekciós előadások zajlottak, amit a középső napon műhelymunkák oldottak – a résztvevők itt különböző formában kereshették belső erőforrásaikat. A műhelymunkák a következőek voltak:

Baráti Eszter M. Kinga SSND - Imádság a szavakon túl - szakrális körtáncok

Pehartz Tamás – Az érzelmi kommunkációról

Guba András - Kapcsolataink hálójában - szupervíziós csoportmunka

Dudás Nóra - zenei improvizációs műhely

Szántó Boróka - A nő jelenlét ereje - kreatív női csoport

Hári Ildikó SSND – Erőforrásom: a testem. Mesefeldolgozás

Tornay Judit –irodalom, élet…Szabó Magdáról

 

Az előadásokat, workshopokat művészeti előadások, programok tarkították, a Maria Raunio festményeiből nyílt kiállításnak, A „Verslábak neccharisnyában” című előadásnak, a SeTamás koncertnek  és a Kovács Csilla és Laczkó-Pethő Balázs előadásnak hangos sikere volt.

 

Reflexió: A rendezvény most is nagyon jól sikerült, sok régi és sok új résztvevő volt, és nagyon pozitívak a visszajelzések. A regisztrációban voltak hiányosságok, mert a fő regisztrációs hely az előadások megkezdésekor bezárt,  a kisebbiket pedig nem mindenki találta meg. Így a fogyasztott ételek (terítékek) mennyiségéből tudjuk, hogy a rendezvényen 120-130 ember vett részt, míg a regisztráción csak 94 fő szerepel. Erre a problémára (valamint a technikai eszközök jobb előkészítésére) legközelebb több figyelmet kell fordítani.

A szümpoziumról készült felvételek és részletes program itt látható:

http://boldogterezia.hu/hu/szumpozion/309-szumpozion-2018-a-belso-ero-forrasa.html