jablonczay
jablonczay
jablonczay
jablonczay
jablonczay
jablonczay

Terveink 2014-re

Eddigi sikeres tevékenységeink a határon túli szórványmagyarság, elsősorban romániai fiatal generációjának támogatást célozzák, sokrétűen szolgálják a gyermekek és fiatalok, különösen pedig a fiatal  nők  kulturális-művészeti, anyanyelvi,  hitéleti, közösségépítési és kapcsolati háló-építési szolgálatát.

2014.04.25-27. között VIII. Kárpát-medencei Női Szümpozion - A világ női szemmel- "A nő felelőssége - a Napba Öltözött Asszony" - 3 napos konferencia kb. 200 résztvevőnek a határon túli magyar nők bevonásával, egyre bővülő kapcsolatrendszerünk felhasználásával többek bevonása, elsősorban határon túliak arányszámának növelése.

3 alkalom, legalább félnapos szupervíziós önismereti-fejlesztő tréning önkénteseink számára.

2014. június 7-10. között pünkösdi ifjúsági gyalogos zarándoklatot szerveztünk a Zetelaki Római Katolikus Plébánia (Hargita megye, Románia) ifjúsági közösségével együttműködésben a csíksomlyói búcsúra.

2014. június 8. Csíkdelnei (Hargita megy) Régi zene Koncert megszervezése - önkénteseink segítségével a szervezés, meghirdetés és lebonyolítás, valamint önkéntes zenészek bevonása, szállítása, ellátása.

2014. augusztus elején egy hetes magyar anyanyelvi tábort szerveztünk a moldvai csángó gyermekeknek a MCSMSZ-el együttműködve legalább egy, de inkább két helyszínen. A tábor megszervezése, önkénteseink részvétele, felkészítése, a tábor(ok) lebonyolítása: utazás, a résztvevők ellátása, a program előkészítése, végigvitele, értékelése. Az önkéntes résztvevő egyetemisták mentorálása.

2014 nov.-dec. Aszovátai (Románia), nagybecskereki (Szerbia) és moldvai magyar szórványban élő gyermekeknek karácsonyi ajándékgyűjtést szervezünk: a projekt meghirdetése, lebonyolítása, szállítások, kifuvarozás a célhelyszínekre.

Pályázati munka az egyesület tevékenységének finanszírozására.

Új tevékenységeink:

2014. március 29. Kopjafa-állítás és a kopjafa felszentelése  a Nyerges-tetőn.

Az egyesület honlapjának további fejlesztése: a jelenlegi nem alkalmas az egyesület munkájának népszerűsítésére és az információk áramoltatására, a határon túli magyarsággal tartott és fejlesztendő kapcsolat intenzitásának biztosítására.

Szent László és a Boldogságos Szűz nyomában: 4 napos nyári erdélyi női-férfi kulturális és spirituális beavató tábor fiataloknak: kb. 40 résztvevőre számítva, elsősorban az egyetemista korosztálynak.

A szervezet működésének fejlesztése megbízásos jogviszonyú munkatárs alkalmazásával: programszervezés, adminisztráció feladatkörben: most e munkánkat tagságunk és a vezetés  látja el önkéntes munkában.

Kölcsey-emlékkiállítás befejezése, kiállítása Magyarországon és Romániában.

Kiadvány készítése az egyesület működéséről az 1%-os kampány intenzívebbé tétele érdekében.

Röptető - Művészeti Fesztivál szervezése  - a határon túli magyarokat is bevonva a Mátra aljai Markazon, az ottani Római Katolikus Plébániával együttműködésben.

2014 ősz: Önkéntes képző önismereti tréning  1,5 napos, kb 40 rész

Az Egyesületünk 2006-ban, Debrecenben jött létre, kulturális közegben, több helyi önkéntes csoport szerveződéséből. A közösséget fiatal debreceni egyetemista nők alkotják és részben pályakezdő diplomások. A fiatalok mintegy 70%-a vidéki, főként nyírségi, szabolcsi és borsodi kis településekről érkezik, az egyesületi tagság számukra egy új közösséghez való tartozást is jelent.

Az egyesületi programok előzményei évekre nyúlnak vissza, egyre bővülő, egymással szerves kapcsolatban álló egységből állnak, s folyamatosan fejlődnek tovább. Az Egyesület működése óta különös figyelmet fordít a Régióban/ és a hozzánk közel eső Erdélyben tapasztalható társadalmi folyamatok értékelésére. Minden erejével azon van, hogy lehetősége szerint a negatív társadalmi folyamatokat mérsékelje. Ezt célzott programjain keresztül igyekszik megvalósítani. A programok szervezésekor a korábbi évek, valamint a tagság aktuális igényeit figyelembe véve arra törekszik, hogy minél sokszínűbb és minél több területre kiterjedő lehetőségeket biztosítson a tagok számára. A korábbi évek tapasztalatai alapján 2014-ben is kiemelt figyelmet fordítunk a civil társadalom erősítésére, a társadalmi felelősségvállalás erősítésére, a társadalmi esélyegyenlőség növelésére, valamint a nemzeti és kulturális hagyományápolására és értékközvetítésre. Tervezett programjaink ezen célok megvalósulását segítik. Egyesületünk működése azért sikeres, mert lépésről-lépésre alakultak ki a működés formái, szilárd, jól ápolt Kárpát-medencei kapcsolatrendszeren nyugszanak és az együttműködés sok lehetőségét használják ki.

Az Egyesület szervezeti feltételei évről évre javulnak, ami az egyre növekvő számú önkéntes munkatársak bevonásának is köszönhető. Önkénteseink elkötelezett munkásai az Egyesületnek, 2014-ben is segíteni fogják munkánkat. Ezen kívül a korábbi évekhez képest bővülő programtervünk megvalósításának (ezáltal az egyesületünk működésének) és szakmai színvonalának feltétele további munkatársak bevonása. A következő évi programok tervezésekor az Egyesület számba vette saját és kapcsolati humán erőforrásait. Így megalapozott meggyőződése, hogy 2014. évi működése is megvalósítható lesz, azáltal pedig biztosított az egyesület működésének fenntarthatósága. Ezért szeretnénk ebben a periódusban  egy állandó munkatársa alkalmazását is megkezdeni, amint a pályázatban ezt írtuk.

Emellett a honlapfejlesztés is a hatékonyságot - pl. az 1%-os kampányt -  célozza,  önkénteseink motiválását pedig a nekik szóló szupervíziós tréning erősíti.

Emellett az egyesületnek fontos és biztos háttere a Boldog Terézia Katolikus Egyetemi FeminineStudies Szakkollégium 50 fős hallgatói közössége, akik önkéntes munkájukkal és kapcsolatrendszerükkel is segítik az egyesületi tevékenységet. A szakkollégium szakmai programja is kiemelt helyen ajánlja az önkéntes munkát, ez hosszú távú és megalapozott együttműködést biztosít.

Programok 2012/2013

2012 szeptemberétől 2013 novemberéig "Családi életre nevelés" TÁMOP-projektben veszünk részt, amelyben a képzések szervezését és lebonyolítását vállaltuk a debreceni Svetits Katolikus Iskolakomplexummal együttműködve. TÁMOP-5.5.1B-1112-2011-0159/p>

2013.04.19-21. VII. Kárpát-medencei Női Szümpozion - A világ női szemmel- "A nő, akinek küldetése van" - 3 napos konferencia 180 fő részvételével - önkénteseink szervezési és adminisztrációs munkát végeztek. A résztvevők 20 %-a volt határon túli magyar.

2013.03.16.  és 05.04. kétszer egy napos önismereti fejlesztő tréning önkénteseink számára, 13-15 fővel. A tréningalkalom a személyes fejlesztésre teszi a hangsúlyt, a reflektivitásban és a siker-kudarc tanulási helyzetté alakításában segít.

2013.05.16-21. között ifjúsági gyalogos zarándoklatot szerveztünk a Zetelaki Római Katolikus Plébánia (Hargita megye, Románia) ifjúsági közösségével együttműködésben a csíksomlyói búcsúra. A személyes és közösségi kapcsolatok további építésén túl aössznemzeti jelentőségű szakrális eseményen való részvétel élményszerű megtapasztalása is célunk volt, ez 7 résztvevő önkéntesünknek személyes feltöltődést, elköteleződést és motivációs frissülést jelentett.

2013.05.20.-án a Hargita megyei Csíkdelnén önkénteseinkkel egy régi zene koncertet (orgona-kamara) szerveztünk, az ott nemrégiben felújított gótikus pusztatemplomban.  A koncert nagy siker volt: a templom megtelt és a közönség kérte az alaklom hagyománnyá alakítását. Együttműködtünk a Csíkdelnei Római Katolikus Plébániával és a Csíksomlyói Ferences Rendházzal.

2013. július 28.- aug. 4. egy hetes magyar anyanyelvi tábort szerveztünk a moldvai csángó gyermekeknek a MCSMSZ-el együttműködve, a munkára jelentkezett önkéntesek magas száma (8 fő) miatt két faluban vállaltuk a munkát: Lujzikalagorban és Lábnyikban, két gyermekcsoporttal. E tevékenységünk 7 éves tapasztalatra néz vissza és egyre sikeresebb, azonban idén másodszor semmilyen pályázati támogatást nem nyertünk a projekthez, önerőből és adományokból finanszíroztuk: a színvonal esését saját munkánk és erőforrásaink kifeszítésével próbáltuk ellensúlyozni, sikerrel. A tábor során 70 általános iskoláskorú (és néhány óvodáskorú) gyermeket tanítottunk anyanyelvének választékos használatára játékos formában, saját népi hagyományaik visszatanítása és megerősítése mellett.

2013. nov.19.-től a szovátai (Románia), nagybecskereki (Szerbia) és moldvai magyar szórványban élő gyermekeknek karácsonyi ajándékgyűjtést szerveztünk Makó, Szeged, Nagymaros, Debrecen helyszíneken, s az így összegyűlt kb. 300 dobozt és egyéb adományokat kijuttatjuk a helyszínekre. Az akció finanszírozására jótékonysági vásárt trendeznek önkénteseink dec. 9-13. között.

2013. aug. vége és szeptember 29. között a Nemzeti tehetség Program „A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé válásának támogatása” keretén belül   NTP-TFK-MPA-12-007 kóddal komplex fejlesztő programot folytattunk le, egyetemisták számára szerveztünk sikeres  mentorképzést. A képzésben összesen 45hallgató vett részt és köztük 9 volt határon túli magyar egyetemista.