jablonczay
jablonczay
jablonczay
jablonczay
jablonczay
jablonczay

Beszámoló a Jablonczay Lenke Ifjúsági Egyesület 2006-2008 éves munkájáról

 

A Jablonczay Lenke Ifjúsági Egyesület 2006-ban alapult. Célul tűzte ki az egyetemista korosztály szakmai, közösségi, kulturális, társadalmi-szociális és személyes fejlődésének segítését, a teljes emberi személyiség kibontakozásának szolgálatát. 

A 2007/2008-as év programjait is e célok szolgálatába állítva terveztük és valósítottuk meg. 

2007. áprilisában a Boldog Terézia Egyetemi Szakkollégiummal közösen szerveztünk konfereciát, igazábólszümpoziont  „A világ női szemmel” címmel. Célunk ezzel a női világszemlélet, identitás erősítése, szóhoz juttatása, egyfajta női szellemi közösség létrehozása, erősítése, amiben a férfias szemléletű és értékrendszerű társadalomban hátrányos helyzetű női hang megszólaltatása volt. A két napos rendezvényen mintegy 70-en vettek részt, javarészt egyetemista lányok, néhány fiú is. Előadónk volt Hulej Emese, a Nők lapja riportere és Szabó László piarista szerzetestanár. A Jablonczay Lenke Egyesület leginkább a szervezési ill. lebonyolítási feladatokban segédkezett, valamint a konferencia kulturális programjáért felelt. Ekkor tartotta az Egyesület keretein belül működő Déryné Színkör első, bemutatkozó előadását, a Tükör című produkcióval. (Cikk rólunk: Nők Lapja, 2007. május 16. )

Az előadás meghívást kapott többek között a Művészetek Völgyébe. Július 27. és 31. között három előadást tartottunk Kapolcson, a katolikus templom kertjében. (Cikk az előadásról:www.boldogterezia.extra.hu, olvasósarok)

Májusban aktívan- szervezőként és résztvevőként- bekapcsolódtunk a Debrecenben először megszervezett Walk the World gyaloglás az éhezőkért világméretű, az ENSZ által támogatott programba.

2007. júliusában Egyesületünk néhány tagja részt vett a romániai Sződemeteren rendezett Kölcsey-emlékünnepségen. Itt találkoztunk a Kölcsey-bizottság elnökével és az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Partiumi Alelnöksége vezetőivel, a Szatmárnémeti Kölcsey Kör, a Debreceni Kölcsey Kör  tagjaival. Ezekkel a szervezetekkel együttműködési szerződést kötöttünk, melyben a Jablonczay Egyesület vállalta, hogy elkészít egy emlékkiállítást Kölcsey Ferencről, s azt elkészülte után a sződemeteri Kölcsey-múzeumnak adományozza. Ez a múzeum Kölcsey Ferenc szülőháza. Emellett a kulturális együttműködés egyéb formáiról is megállapodtunk. Együttműködésünk a következőkben gyümölcsözőnek bizonyult. (Az ünnepségen a Duna-TV interjút készített egyik alapító tagunkkal: www.boldogterezia.extra.hu, olvasósarok )

Egyesületünk tagjai már májusban megkezdték a nyári programok előkészítését. Két tábort szerveztünk, mindkettőt határainkon túl élő magyar gyerekek részére. JúliusbanNyárádköszvényesen, augusztusban pedig a moldvai Diószénbentanítottunk. Az egyesület tagjainak feladata volt, hogy felelősen válassza ki azokat az embereket, akik a szellemi kvalitásaikon túl, érzelmileg is alkalmasak arra, hogy gyerekeket tanítsanak. Különösen a moldvai csángó gyerekek számára készített magyar nyelvi tábornál kellett olyasmikre figyelnünk, amik egy magyarországi tábor esetében nem jelentenek problémát. Megérteni egy másik népcsoport mozgató erejét, rájuk hangolódni érzelmileg, érteni azokból a társadalmi problémákból, melyekből nekik bőven jut, egyáltalán a csángómagyarok között lenni, nem kevés érzelmi energiát igénylő feladat. Mindkét tábor nagyon szép élményekkel gazdagított bennünket. A tanítás öröme, a segítségadás megtapasztalása, az egy célért való fáradozás egyre inkább közösségé kovácsolt bennünket. A diószéni tábor megszervezésében a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége volt segítségünkre, Hegyeli Attila, illetve Salák Attila és Kiss Emese tanárok. Ghebu Anna néni szálláslehetőséggel segítette munkákat. Itt 40 gyerekkel foglalkoztunk egy hétig. A köszvényesi táborban az Erdélyi Tündérkert Alapítvány munkatársaival és önkénteseivel dolgoztunk együtt, mintegy 100 gyermeknek tartva 5 napos tábort. (Cikk rólunk:http://www.csango.ro/hu_a065.htm, sajnos a nevünket eltévesztették az utcanévvel összekeverve, ahol egyesületünk székhelye van, illetve: Az Erdélyi Tündérkert Alapítványwww.tok.ro honlapján az évi beszámolóban)

2007. szeptemberében a Jablonczay Lenke Egyesület tagjai két munkacsoportmegalakítását kezdeményezték. Ezek a csoportok kifejezetten a kulturális alkotómunkát akarják előtérbe helyezni, segítve ezzel az egyetemista korosztály kreativitásának kibontakozását, feladatmegoldó készségeinek fejlődését. Az egyik munkacsoport a Kölcsey-emlékkiálítás elkészítésén dolgozik, a másik csoport pedig egy riportkönyvet kezdett készíteni Szarvasünők címmel. Eddig 32 interjú készült el. Riportkönyvünk 2008. április 27-én mutatjuk be, a kiállítás befejezését ez év májusára tervezzük.

Mindkét munkát feldolgozó foglalkozások is kísérik amelyekkel a munka során keletkezett feszültségek, megakadások, problémák során személyiség és közösségfejlesztő folyamatban vettünk részt. Ebben a DIA Alapítvány segített minket.

2007. októberében a Déryné Színkör újabb előadást mutatott be. Ezúttal névadónkról, Jablonczay Lenkéről készítettünk egy fantáziajátékot. Az őszi bemutató után, márciusban kis átdolgozással ezt újra bemutattuk. Ezután az előadás után kaptunk meghívást a budapesti Patrona Hungariae Gimnáziumtól vendégjátékra.

A Déryné Színkör ebben az évben további két előadást mutat be.

2007. szeptember végén Debreceni séta címmel szerveztünk programot, melyben Szabó Magda írónő regényeit felhasználva a századelő Debrecenét elevenítettük meg/fedeztük fel. Lukács Katalin, a Svetits Gimnázium tanára tartott előadást Szabó Magda Debrecene címmel, ami után városnéző sétát szerveztünk. E séta alkalmával végigjártuk a Szabó Magda regényeiből oly jól ismert helyszíneket. Programunk mindenki számára nyitott volt. Nagy öröm volt tapasztalni, hogy az írónőre méltán büszke debreceniek között, egyaránt voltak nyugdíjas és gimnazista korosztályú érdeklődők is, mintegy 30-an. Szabó Magda írónő halálakor Egyesületünk részt vett a búcsúztató ünnepségen és a temetésen, saját  magunk készítette koszorúval tisztelegtünk tiszteletbeli egyesületi tagunk, Szabó Magda élete előtt.

Ugyanekkor a „Nyitott Terasz” kulturális műsor, programsorozat szervezésében is résztvettünk. Ez elsősorban a már létező debreceni ifjúsági közösségeket, csoportokat célozta meg, de voltak más érdeklődők is. Az Egyesület kiállítással, jótékonysági vásárral (ennek bevételét az Erdélyi Tündérkert Alapítványnak adtuk át), a szervezési munkában való segítéssel vett részt ebben a programban.

2007. őszén közös kirándulást szerveztünk a romániai Szentjobbra és környékére. Az erdélyi gyerekek számára a Mikulás közeledtekor jótékonysági vásárt és gyűjtést tartottunk, melynek eredményét, egy nagy doboz édességet Petrás Mária művésznő vitte ki a moldvai Diószénbe.

2007. decemberében a romániai Szentjobbon tartottunkadventi koncertet. Az egyesület tagjai közül többen tagjai a Boldog Terézia Szakkollégium Énekkarának. E fellépés velük közösen zajlott.

2008. márciusában az egyesület több tagja egy olyan hétvégén vett részt, ahol önismereti tréningen. Tornay Krisztina szupervízor volt a koordinátorunk. Meghívott vendégünk volt Pálfyné Kováts Ágnes fókusztréner és Guba András szupervízor, az IBS tanára. E program közösen zajlott a szentjobbi Vadvirág asszonykórus tagjaival, akik közül 10-en vettek részt a közös kurzuson, így a határon átnyúló kapcsolatok erősödését eredményezte.  

Az Egyesület programjaival kapcsolatos plakátok, anyagok a www.boldogterezia.hu honlapon olvashatóak-láthatóak.